Elektrotechnika i elektronika

Elektrotechnika i elektronika

wykład 15h; studia stacjonarne 1-stopnia; 2-rok

 • Podstawy techniki cyfrowej
 • Kody: wagowe, dwójkowy naturalny, BCD, 8-kowy, 16-tkowy, Gray'a
 • Bramki logiczne - budowa i zasada ich działania
 • Multipleksery i demultipleksery
 • Funkcje logiczne - realizacja na bramkach i multiplekserach
 • Metody minimalizacji i upraszczania funkcji
 • Kodery, dekodery, konwertery kodów
 • Wyświetlacze
 • Sumatory, układy odejmowania
 • Przetworniki A/C i C/A
 • Woltomierz cyfrowy całkujący jako przykład zastosowania przetwornika A/C

 

laboratorium 15h

Termin Temat
 1 Kolokwium do ćwiczeń nr 1, 2
 2 Ćw. 1  Podstawowe funkcje i bramki logiczne, minimalizacja funkcji. systemy zapisu liczb i konwertery kodów
 3  Ćw. 2  Układy przesyłu informacji - multipleksery
 4  Zaliczenie ćw. 1, 2. Kolokwium do ćw. 3, 4 i 5
 5  Ćw. 3  Realizacja wyświetlaczy
 6  Ćw. 4  Badanie układów arytmetyczno-logicznych (półsumator, sumator, układ odejmowania)
 7  Ćw. 5  Badanie przetworników C/A i A/C
 8  Zaliczenie ćw. 3, 4 i 5. Zaliczenie końcowe. Termin rezerwowy


literatura

 • Filipowski A., Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe, WNT, Warszawa, 1995
 • Komor Z., Elektrotechnika i elektronika dla studentów Wydziału Chemicznego, Ofic. Wyd. PW, Warszawa, 2011
 • Misiurewicz P., Podstawy techniki cyfrowej, WNT, Warszawa, 1985
 • Noga K.M., Radwański M., Multisim technika cyfrowa w przykładach, BTC Legionowo 2009
 • Piecha J., Elementy i układy cyfrowe, WNT, Warszawa, 1990
 • Pieńkoś J., Turczyński T., Układy scalone TTL w systemach cyfrowych, Wydaw.  Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1980
 • Rusek A., Podstawy elektroniki - cz. 2, WNT, Warszawa, 1979
 • Traczyk W., Układy cyfrowe: podstawy teoretyczne i metody syntezy, WNT, Warszawa 1986