Katedra

Współpraca z innymi jednostkami naukowymi

Katedra E-3 współpracuje w zakresie prac badawczych z licznymi osrodkami w kraju i za granicą:
- Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie,
- Aalborg University, Aalborg (Dania),
- Budapest University of Technology and Economy,
- Slovak University of Technology, Bratysława,
- Institute of Computational Mathematics and Mathematical Geophysics (Rosja),
- Helsinki University of Technology,
- Ghent University, Gandawa (Belgia),
- J.Kepler University, Linz (Austria),
- Czech Technical University, Praga,
- University of Ostrava (Czechy).

Katedra uczestniczy w programie CEEPUS SK-42, przyjmując i wysyłając corocznie około 30 pracowników naukowych i studentów. Koordynator współpracy: prof dr hab. inż. Piotr Kulczycki.

Adres

Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych (E-3)
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

Kierownictwo

Prof. dr hab. inż. Volodymyr Samotyy
Kierownik Katedry Automatyki i Technik Informacyjnych (E-3)
Head of Department of Automatic Control & IT (E-3)

Sekretariat:

mgr inż. Ewa Biały
email: ebialy@pk.edu.pl
tel.: (12) 628-26-85, tel./fax: (12) 628-26-25
Budynek Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, pok. 100A