Ogólne informacje

Katedra E-3 prowadzi badania naukowe w zakresie Automatyki Technik Informacyjnych oraz Metrologii, w szczególności dotyczą one:

- Inżynierii sterowania
- Optymalizacji i wspomagania decyzji
- Metod sztucznej inteligencji
- Komputerowych systemów sterowania
- Analizy i eksploracji danych
- Architektur i algorytmów równoległych
- Badań systemowych


Działalność naukowa prowadzona przez pracowników Katedry E-3 dotyczy szerokiej gamy zagadnień związanych z bezpośrednio lub pośrednio z  problematyką metrologii elektrycznej i nieelektrycznej, stosowanej w różnych dziedzinach nauki i techniki. W szczególności w Katedrze E-3 prowadzone są prace dotyczące teorii błędów dynamicznych, wzorcowania aparatury pomiarowej przeznaczonej do pomiarów dynamicznych, matematycznych modeli systemów pomiarowych, przetwarzania sygnałów, generatorów liczb losowych i ich zastosowaniu w przetwarzaniu A/C.