Ogłoszenia

Egzaminy:

z przedmiotu "Metrologia Elektryczna"
studia stacjonarne, 2-rok, 4-semestr
termin:

z przedmiotu "Metrologia Elektryczna"
studia niestacjonarne, 2-rok, 4-semestr
termin: